overskrift
Kom direkte på
DONG Energy her
Nu også med
opskrifter

Velkommen til Seniorklubben NESA
- også for DONG energy seniorer


                 Ved udgangen af 2016 havde klubben 183 medlemmer.
                 Der blev gennemført 23 arrangementer for klubbens medlemmer.
 

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse
af klubmøder med foredrag og underholdning én gang i hver måned i
perioden september til maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.

Til klubbens arrengementer må medlemmerne medtage én ledsager.

Som medlem kan optages medarbejdere, som er pensioneret eller gået efterløn fra NESA/DONG Energy. Som medarbejder regnes også personer, der har haft en flerårig ansættelse ved NESA/DONG Energy, men hvor deres fratrædelse sker fra et andet selskab.

Efterlevende ægtefælle/samlever kan fortsætte som medlem.


Ønsker du at blive medlem af seniorklubben, bedes du henvende dig til kasserer,
Poul Erik Fach-Pedersen eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

 

Prøv også disse links til
Gentofte Lokalhistorisk Arkiv  Danskebilleder.dk  tog-billeder.dk   vognstyrer.dk